Jeugd en onderwijsAdvies en training

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn. Covalente biedt zowel de gemeente als het onderwijs interim managers, leerplicht medewerkers, onderzoekers, projectleiders en adviseurs. Voor samenwerkingsverbanden, (basis)onderwijs, gemeenten, Brede scholen en Integrale kindcentra.