We leggen verbinding tussen overheden en inwoners, tussen verschillende expertises en domeinen. Wij hebben één helder doel voor ogen: een maatschappij waarin iedereen mee kan doen. Onze specialisatie is jeugd.

Sinds 2015 hebben gemeenten er belangrijke taken bij in het sociaal domein. Wij helpen gemeenten om deze nieuwe uitdaging aan te gaan. Dat doen we met onderzoek, advies, proces- en projectleiding en frisse ideeën. Methoden die werken. Wij brengen de ervaring, expertise, creativiteit en bevlogenheid mee.

Gemeenten hebben nu de vrijheid om te experimenteren met nieuwe methoden en strategieën.  Denk aan de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs, armoedebestrijding bij kinderen, en de harmonisatie van peuterspeelzaal en kinderopvang. Veel gemeenten hebben een ontzettende drive om dat te doen, maar ze hebben soms niet genoeg geld, kennis of menskracht. Wij helpen ze concreet en praktisch, bieden bewezen oplossingen of ontwikkelen nieuwe innovatieve producten op maat.

Ook het onderwijs en de jeugdzorg weten ons te vinden. We verzorgen jaarlijkse monitors dekkend netwerk passend onderwijs, schoolondersteuningsprofielen, helpen schoolbesturen met het uitvoeren van projecten of IKC- trajecten en doen onderzoek. Werkt u ook aan een goede toekomst voor de jeugd en zoekt u expertise? Wij helpen u graag.

Covalentie is een onbreekbare verbinding tussen atomen. Directeuren Annemarie Thuss en Marleen Wezeman vormen zo’n verbinding. Deze twee voormalige overheidsmanagers besloten in 2016 samen dat het anders moet. Dat het anders kan. Dit is de basis van Covalente, inmiddels een betrouwbaar snelgroeiend bedrijf met een hecht team specialisten in alle aspecten van het jeugd domein. U kunt ze inschakelen. Als u ze weet te vinden!