Kinderombudsman: Armoedebeleid sluit onvoldoende aan bij wat kinderen nodig hebben

5 december 2017

Bij armoede denkt iedereen direct aan financiële problemen en dat daar de oplossing moet worden gezocht. Maar armoede is zoveel meer: het is een complex verhaal waarbij sociale uitsluiting (het sociaal-cognitieve aspect) een prominente rol speelt. Dit zogenoemde ‘sociaal-cognitieve aspect’ is tot nu toe onderbelicht gebleven. Het is tevens de reden dat de huidige aanpak, die zich vooral richt op de financieel-economische kant van armoede, geen duurzaam resultaat op kán leveren.

Dankzij het onderzoeksrapport van de kinderombudsman is de aandacht (opnieuw) gevestigd op een bredere aanpak van armoedebeleid. Laten we de mensen die in armoede leven daarbij betrekken; zíj zijn de expert! Dit biedt de kans om in Nederland tot een volwassener armoedebeleid te komen, waarin de sociale uitsluiting van mensen die in armoede leven daadwerkelijk aangepakt wordt en zij hun kansen op een volwaardig(er) deelname aan de samenleving aanzienlijk zien toenemen. Aan de slag!