Training Succesvol Armoedebeleid

Een toepasbare training voor armoedebeleid

Advies voor Jeugd en welzijn

Meer informatie

Armoede. De situatie waarin het inkomen van een huishouden onder een minimaal maatschappelijk aanvaardbare grens is gezakt. Ook in een welvarend land als Nederland is dit helaas een veelvoorkomend probleem voor veel huishoudens.

Bij de gemeenten ligt een grote taak om inwoners hierin te ondersteunen. Wmo-consulenten, schuldhulpverleners, maatschappelijk werkers zetten zich dagelijks hiervoor in. Bij beleidsadviseurs groeit het besef dat armoede onderdeel is van een breder probleem; dat van maatschappelijke participatie en sociale uitsluiting.

Hoe kan de gemeente haar beleid en dienstverlening verbeteren? Wat zijn de succesfactoren in armoedebeleid?

SOSV heeft samen met Covalente een 4-daagse cursus Succesvol Armoedebeleid ontwikkeld.

Deze cursus is direct toepasbaar in je eigen werkpraktijk. De lesmethode leunt sterk op casus en voorbeelden uit die dagelijkse praktijk. De cursus wordt gegeven door een docent met veel expertise op dit onderwerp, met ondersteuning van ervaringsdeskundigen en een trainingsacteur.

We gaan samen op zoek naar succesvolle interventies, om te komen tot (nieuw) beleid. Wij begrijpen wat er écht speelt. En we spreken dezelfde taal.

Opzet

De cursus Succesvol Armoedebeleid duurt 4 lesdagen (van ieder 6 uur). Voorafgaand en tussen de twee bijeenkomsten wordt van cursisten verwacht dat zij zich voorbereiden op de bijeenkomsten en deze verwerken. Je moet rekenen op zo’n 12 uur thuisstudie.

Programma

Op het programma staan:

 • Nieuwe inzichten in armoedebeleid
 • Goed onderzoek doen; een quick scan in eigen gemeente
 • Uitstekende voorbeelden in het land
 • Een start maken met eigen beleidsvoorstellen
 • Leren van experts en ervaringsdeskundigen
 • Positieve gezondheid
 • Over grenzen kijken met een acteur
 • Samen bouwen aan kansrijke partnerships
 • Condities voor kansrijke samenwerking
 • Gebruik van andere domeinen
Werkvorm

SOSV geeft praktisch toepasbare cursussen, waarin veel gebruik wordt gemaakt van praktijkvoorbeelden. Van cursisten wordt verwacht dat zij zich voorbereiden op de lesdagen, waardoor op de dag zelf alle tijd en ruimte is voor het beantwoorden van vragen en het werken met casuïstiek. Zo past SOSV Opleidingen het concept ‘flipping the classroom’ toe in haar opleidingen. SOSV Opleidingen beschikt over een Digitale Leeromgeving (Mijn SOSV) waarmee Blended Learning wordt ondersteund.

Vanwege het praktisch toepasbare karakter van deze cursus wordt deze niet afgerond met een toets of examen. Deelname is echter niet vrijblijvend; van deelnemers wordt actieve deelname verwacht.

Resultaat

De deelnemers aan deze introductiecursus ontvangen na afloop een SOSV-certificaat van deelname.

Voor wie?

Je bent beleidsadviseur Sociaal Domein binnen een gemeente. Of hebt de ambitie om je in deze richting te ontwikkelen.

Om succesvol deel te nemen aan de actualiteitencursus, adviseren wij een hbo- diploma of gelijkwaardig en/of minimaal 2 jaar relevante werkervaring op dit niveau.

Wanneer en waar?

Deze cursus is gepland op de volgende dagen van 9.30-16.30:

9 november 2017,

23 november 2017,

7 december 2017,

11 januari 2017.

De cursus vindt plaat bij de De Nieuwe Buitensociëteit, Stationsplein 1, Zwolle. Deze locatie is zowel met het openbaar vervoer als met de auto goed bereikbaar; De Buitensociëteit ligt tegenover het station in Zwolle.

Kosten

SOSV Opleidingen hanteert alleen totaalprijzen.

Dus: inclusief koffie/thee/water, een lunch, toegang tot de digitale leeromgeving en een digitaal certificaat.

Voor deze cursus betaal je € 1.200,-.

SOSV Opleidingen is als opleider in het CRKBO-register vrijgesteld van BTW.

Eigen investering

En o ja, het kost je tijd.

 • vier dagen van 9.30 – 16.30 uur, in Zwolle
 • en zo’n drie uur per cursusdag in voorbereiding en verwerking van de cursusdagen.

 

 • Ik wil graag meer informatie
  over deze dienst