Positieve gezondheid en leefbaarheid

Advies voor Jeugd en welzijn

Meer informatie

Focus op wat wel kan in plaats van wat niet kan! Met positieve gezondheid wordt de nadruk gelegd op de eigen kracht van mensen zonder te focussen wat iemand niet kan.

Covalente onderstreept het belang van sport en bewegen. Kinderen besteden tegenwoordig veel tijd aan sociale media en bewegen steeds minder. Sportclubs in dorpen verdwijnen en de maatschappij is meer individualistisch geworden. Hoe zorg je voor voldoende mogelijkheden voor beweging in de wijk, op school, in de klas en thuis?

Producten:

  • In kaart brengen van de ketenaanpak en een duurzame infrastructuur van het zorglandschap
  • Projecten als  ‘De Vitale Wijk’, ‘Gezonde School’ of een ‘Gezonde Kinderopvang’
  • Ondersteuning en schrijven van (lokaal) sportbeleid
  • Training sport en vitaliteit voor onderwijs en sociale wijkteams
  • Onderzoek naar vrije tijd bij kinderen en sportbeleving
  • Verzorgen van subsidieaanvragen en fondsen.

 

  • Ik wil graag meer informatie
    over deze dienst