Jeugdbeleid

Advies voor Jeugd en zorg

Meer informatie

Covalente heeft ruime ervaring in het ontwikkelen, schrijven en implementeren van integraal, lokaal preventief jeugdbeleid. We bieden personele ondersteuning, kunnen onderzoek verrichten op bepaalde thema’s en trainingen verzorgen.

De Jeugdwet bepaalt dat gemeenten beschikken over beleidsinformatie om hun jeugdbeleid vorm te kunnen geven. Deze beleidsinformatie geeft inzicht in het jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen leveren de gegevens voor de beleidsinformatie jeugd aan bij het CBS. Het CBS verwerkt deze gegevens tot statistieken en rapportages en publiceert deze op Statline.

Voor beleidsmakers zijn verschillende materialen beschikbaar:

  • Ik wil graag meer informatie
    over deze dienst