Covalente onderzoekt positie kwetsbare jongeren in Midden-Groningen

3 januari 2018

Met de invoering van de Participatiewet is een grote groep jongeren, die voorheen een beroep konden doen op de Wajong, nu aangewezen op ondersteuning vanuit de gemeente. In dat kader is Klasien Rijpkema van Covalente gestart met een inventarisatie van de instroom van kwetsbare jongeren binnen de gemeente Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde (tegenwoordige gemeente Midden-Groningen) door middel van deskresearch en analyses van gegevens en cijfers. Maar ook is Klasien in gesprek gegaan met de doelgroep zelf, de betrokken professionals en partijen, scholen en werkgevers. Aan de hand van een dossieronderzoek is de groep verder in beeld gebracht om de maatschappelijke kwetsbaarheid van de jongeren beter in kaart te brengen. Het dossieronderzoek leverde achtergrondinformatie op over de kwetsbare jongeren. Hierbij wordt ook gekeken naar de ouders en hun achtergrond (o.a. hoogst behaalde opleiding, werk of uitkering). De uitkomsten zijn goed bruikbaar voor verder beleid en uitvoering.

De resultaten van het onderzoek naar jongeren in een kwetsbare positie voor de gemeente Midden-Groningen staan in het artikel ‘Onderzoek: Jongeren in een kwetsbare positie Midden-Groningen’.