Roelf Van Biessum.

Roelf Van Biessum.

Roelf van Biessum is specialist bestuur en organisatie. 'Als we niet ergens voor staan, vallen we voor alles.' Roelf voelt zich verbonden met het publieke domein. Daarin heeft hij diverse rollen vervuld: beleidsambtenaar voor de provincie Groningen, vervolgens wethouder in de gemeente Winsum en aansluitend Lid van Provinciale Staten van Groningen. Nu is Roelf alweer vele jaren zelfstandig adviseur en partner van Covalente. Roelfs specialisatie ligt op het terrein van welzijn en zorg, kunst en cultuur en onderwijs. Hij is expert in het op gang brengen van een goede communicatie en samenwerking tussen overheid, organisaties en burgers. Dat doet hij met een procesmatige aanpak o.a. op het gebied van kunst en cultuur, en via het afsluiten van meerjarige prestatieovereenkomsten voor theaters en bibliotheken. Hetzelfde doet hij ook op het gebied welzijn /sociale domein met welzijnsorganisaties. Daarna heeft hij op een interactieve wijze een toekomstvisie op het basisonderwijs ontwikkeld met het oog op de krimp.