Roelf Van Biessum.

Roelf Van Biessum.

Roelf van Biessum is specialist bestuur en organisatie. “Als we niet ergens voor staan, vallen we voor alles” Roelf voelt zich verbonden met het publieke domein. Diverse rollen heeft hij daar vervuld. In de rol van beleidsambtenaar voor de provincie Groningen. Vervolgens wethouder in de gemeente Winsum en aansluitend Lid van Provinciale Staten van Groningen. En nu alweer vele jaren zelfstandig adviseur. Zijn specialisatie ligt op het terrein van welzijn en zorg, kunst en cultuur en onderwijs. Het op gang brengen van een goede communicatie en samenwerking tussen overheid, organisaties en burgers is zijn specialisme. Dat doet hij met een procesmatige aanpak o.a. op het gebied van kunst en cultuur met het afsluiten van meerjarige prestatieovereenkomsten voor theaters en bibliotheken, hetzelfde op het gebied welzijn /sociale domein met welzijnsorganisaties. Ook heeft hij op een interactieve wijze een toekomstvisie op het basisonderwijs ontwikkeld met het oog op de krimp.

Roelf heeft nog geen artikelen geschreven.