Remko De Paus.

Remko De Paus.

Remko de Paus is specialist WMO beleid. Zijn missie is 'kanteling' in het sociaal domein. “De weg naar een resultaat, die plavei ik graag in mijn werk.” Remko is senior adviseur welzijn en zorg. Hoe je het beste kwetsbare burgers ondersteunt, weten zij zelf uiteindelijk het beste. Die kennis brengt Remko in de juiste context. Belangen en meningen van instellingen, overheden, adviesraden en burgers (cliënt, mantelzorger, deelnemer) krijgt hij bij elkaar. Daarbij maakt hij meters, buiten de bestaande kaders, elkaar positief kritisch bevragend. Zijn focus ligt bij een goed proces, waarbij iedereen die dat wil, zo goed mogelijk betrokken wordt. Zijn drive is om iets te kunnen betekenen voor mensen in een kwetsbare en daarmee afhankelijke situatie. Vertrouwen is daarbij het sleutelwoord. Remko voelt zich als een vis in het water binnen de politiek, alsook als bevlogen adviseur.