Marcus Verhoeff.

Marcus Verhoeff.

Breed geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken. Voor een gemeente houdt hij zich momenteel bezig met het maatschappelijk voorveld en subsidies sociaal domein. Daarnaast heeft hij zich gericht voor een opdrachtgever op armoedebeleid, waaronder het kindpakket en de participatie en integratie van statushouders. Werkzaamheden die moeten gebeuren weet hij snel en met succes op te pakken.

Marcus heeft nog geen artikelen geschreven.