Maaike Luttik.

Maaike Luttik.

Onderwijs- en jeugdbeleid. Specialist passend onderwijs. Coach, mediator, procesbegeleider projecten. 'In the middle of difficulty lies opportunity' Maaike is een creatieve en spontane projectmanager, mediator, trainer en coach, gespecialiseerd in gedragsverandering en teaminterventies. Met ruim ervaring in het vak heeft zij een stevige visie ontwikkeld die past binnen de werkwijze van Covalente. Vertrekpunt van deze werkwijze is dat elk mens, met de juiste begeleiding, in staat is om eigen conflicten op te lossen. Positieve benadering is hierbij van belang. Zo helpt Maaike afdelingen en teams om beter met elkaar samen te werken en dat organisaties gezond worden en blijven. Recente focus is buurtbemiddeling en projecten t.a.v. Passend onderwijs, VVE en IKC.

Maaike heeft 6 artikelen geschreven.

Lopen we de onderwijsachterstand in?

Voor het benutten van alle talenten van kinderen is de basiskwaliteit van onderwijs een voorwaarde. De basis zit in goede leerkrachten, goede schoolleiders en goede bestuurders. Als een school in staat is om op een slimme manier met data over leerlingen en informatie goed te vertalen naar de lespraktijk, levert dat op termijn talentontwikkeling van alle leerlingen op. Zolang dit nog niet op alle scholen het geval is, lopen we de onderwijsachterstand niet in.