Maaike Luttik.

Maaike Luttik.

Senior adviseur sociaal domein. Specialist passend onderwijs. Coach, mediator, procesbegeleider projecten. 'In the middle of difficulty lies opportunity' Maaike is een creatieve en spontane projectmanager en mediator. Met ruime ervaring in het vak heeft zij een stevige visie ontwikkeld die past binnen de werkwijze van Covalente. Vertrekpunt van deze werkwijze is dat elk mens, met de juiste begeleiding, in staat is om eigen conflicten op te lossen. Recente focus zijn projecten t.a.v. Passend onderwijs, VVE en IKC. Ook is zij beleidsadviseur sociaal domein bij een gemeente in het Noorden van het land.

Maaike heeft 7 artikelen geschreven.

Lopen we de onderwijsachterstand in?

Voor het benutten van alle talenten van kinderen is de basiskwaliteit van onderwijs een voorwaarde. De basis zit in goede leerkrachten, goede schoolleiders en goede bestuurders. Als een school in staat is om op een slimme manier met data over leerlingen en informatie goed te vertalen naar de lespraktijk, levert dat op termijn talentontwikkeling van alle leerlingen op. Zolang dit nog niet op alle scholen het geval is, lopen we de onderwijsachterstand niet in.