Leoni Ax.

Leoni Ax.

"Zien, horen en helpen". Haar passie is het doen van onderzoek op het gebied van jeugd en onderwijs met daarbij het geven van een passend advies. Ook ondersteunende werkzaamheden liggen haar goed. Leoni is accuraat, gedegen, professioneel en is een uitstekend organisatietalent. Ze is goed in plannen, overzicht houden en bewaken van doelen die gesteld zijn. Een generalist met verdiepende kennis over (passend) onderwijs en het thema 'kinderen in armoede'.

Leoni heeft 7 artikelen geschreven.

Aansluiting onderwijs en zorg moet (soms) nog gevonden worden

Staatssecretaris Sander Dekker concludeert in zijn 11e Voortgangsrapportage Passend Onderwijs dat er met de invoering van het Passend onderwijs veel nieuwe ontwikkelingen in gang gezet zijn. Zo wordt er steeds meer samengewerkt tussen regulier en speciaal onderwijs, is er meer aandacht voor thuiszitters, en vinden leerlingen vaker een passende plek op een reguliere school. Maar hij concludeert ook dat de aansluiting van het onderwijs en de zorg nog niet soepel loopt.