Klasien Rijpkema.

Klasien Rijpkema.

Klasien is adviseur en onderzoeker. Ze is geduldig, betrouwbaar, betrokken en gaat gestructureerd te werk. Ze heeft ervaring met verschillende onderzoeksmethoden zoals quick scans, interviews en dossieronderzoek. De uitkomsten van de onderzoeken presenteert zij op een aansprekende wijze en ze geeft opdrachtgevers daarbij concrete aanbevelingen en adviezen. Klasien heeft onder andere onderzoek gedaan voor een gemeente in Groningen naar de arbeidstoeleiding van jongeren in een kwetsbare positie en ze heeft onderzoek en advies verzorgd over een toekomstbestendige zorginfrastructuur van een Noordelijke gemeente. Ook is ze gespecialiseerd in onderzoek en advies (waaronder monitor) Passend Onderwijs.

Klasien heeft 5 artikelen geschreven.

Week van Het Vergeten kind | Blog Klasien Rijpkema

Op 29 januari startte de ‘Week van het Vergeten Kind.’ Tijdens deze week werd aandacht gevraagd voor de kinderen die opgroeien in een probleemgezin of in een jeugdinstelling. In Nederland groeien ruim 100.000 kinderen op in gezinnen met meervoudige problematiek (bijvoorbeeld armoede). Bij 55.000 kinderen gaat het zo slecht dat ze niet meer thuis kunnen wonen. Als Covalente maken wij ons ook sterk voor kwetsbare kinderen en jongeren. We vinden het belangrijk dat elk kind mee kan doen in de samenleving en op kan groeien in een veilige omgeving. Wij dragen daaraan ons steentje bij op onze eigen manier, door ons onderzoek en advies.

Jeugdwerkloosheid daalt, maar het aantal jongeren in de bijstand niet

Na een periode van veel werkloosheid en crisis lijkt de arbeidsmarkt weer aan te trekken. De jeugdwerkloosheid daalt, maar hier lijken vooral de hoger opgeleide jongeren met een startkwalificatie van te profiteren. Het aantal jongeren in de bijstand, met name in de noordelijke provincies, daalt echter (nog) niet. Vooral de groep jongeren zonder startkwalificatie met een afstand tot de arbeidsmarkt lijkt in de bijstand te groeien.