Kitty Sweep.

Kitty Sweep.

Onderwijs en jeugdbeleid. Specialist harmonisatie voorschoolse voorzieningen. ‘De jeugd heeft de toekomst’. Kitty is senior adviseur onderwijs en jeugd. Voor deze functies verkent zij graag de mogelijkheden tot samenwerking: - Adviseur in onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg - Trainer & coach in onderwijs en kinderopvang - Projectleider VVE, onderwijs en jeugdzorg. - Interim manager in VVE, kinderopvang en onderwijs - Interim beleidsmedewerker in VVE, onderwijs en jeugdzorg. Kitty heeft ervaring met het organiseren van onderwijs aan vluchtelingen. Kenmerkend voor Kitty’s werkwijze: Verbinden op inhoud, samen in ontwikkeling, kansen creëren, resultaatgericht.