Hanneke Eisses.

Hanneke Eisses.

Humor, flexibiliteit, samenwerking, een kritische blik en nieuwsgierigheid zijn steekwoorden die Hanneke en haar manier van werken typeren. Hanneke heeft ervaring met advisering op (onder andere) het gebied van Wmo, inkoop van zorg, inclusie, privacy(-wetgeving), subsidies en voorliggende voorzieningen. Momenteel zet zij dit in voor een prachtige gemeente in Overijssel. Het spreekt vanzelf dat zij een serieuze en zorgvuldige werkwijze hanteert, maar: “lachen kost minder dan elektriciteit en geeft minstens zoveel energie.”