Carla Eefting.

Carla Eefting.

Senior-adviseur sociaal domein en subsidie- & fondsenwerver en trainer. Heeft oog voor maatschappelijke trends en behoeftes en ziet kansen en mogelijkheden deze te introduceren en implementeren middels innovatieve trajecten/projecten. Ze heeft veel kennis over (generatie)armoede opgedaan gedurende de opleiding tot docent van de opleiding 'Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting’ en het tegelijkertijd opzetten en implementeren van deze opleiding in Oost-Groningen. Daarnaast heeft ze diverse projecten (be)geleid met betrekking tot o.a. onderwijskansen, ouderbetrokkenheid, eenzaamheid, krachtgericht werken en projectmatige werken. Bij dit alles staan de mensen centraal. Zij maken de samenleving. Zij zíjn de samenleving. Van elkaar leren en met elkaar delen brengt ons naar een hoger plan. Wanneer het met alle mensen goed gaat, gaat het ook goed met de samenleving. Haar motto is dan ook ‘Het lijkt altijd onmogelijk, totdat het verwezenlijkt is’ (Nelson Mandela).